Chênh lệch diện tích đất so với thực tế

Hiện tại tôi định mua mảnh đất tại Đình Phú Lạc- Ấp 5 - Xã Phong Phú - Bình Chánh Diện tích thực tế 48m2, trên giấy tờ là 53m2 ( Tôi lo lắng về sự trênh lệch DT này ?? ); Với diện tích như vậy thì khi làm nhà tôi cần thủ tục gì; Mảnh đất này có thể làm được sổ hồng hay không??? Trân trọng !
Chào bạn, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:
Diện tích thực tế và diện tích trên giấy tờ là khác nhau. Vì vậy, để chắc chắn bạn cần tới cơ quan nơi đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó xin xác nhận lại đúng với diện tích thực tế của mảnh đất.
Trong trường hợp của bạn, khi làm nhà bạn cần lên cơ quan có thẩm quyền xin cấp phép xây dựng. Bạn có thể căn cứ vào Điều 66 Luật xây dựng 2003 để xác định đúng cơ quan có thẩm quyền.
 “Điều 66. Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng
1. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng có quy mô lớn, công trình có kiến trúc đặc thù, công trình tôn giáo và các công trình xây dựng khác thuộc địa giới hành chính do mình quản lý theo quy định của Chính phủ.
2. Uỷ ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng trong đô thị, các trung tâm cụm xã thuộc địa giới hành chính do mình quản lý, trừ các công trình xây dựng quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Uỷ ban nhân dân cấp xã cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt, những điểm dân cư theo quy định của Uỷ ban nhân dân cấp huyện phải cấp giấy phép xây dựng thuộc địa giới hành chính do mình quản lý .