Dịch vụ Điều chỉnh giấy phép nhà ở riêng lẻ

Trong nhiều trường hợp, khi có thay đổi thiết kế nhà ở riêng lẽ sẽ dẫn đến yêu cầu điều chính giấy phép nhà ở riêng lẻ. Trong những trường hợp này, điều chỉnh giấy phép xây dựng là yêu cầu bắt buộc, đảm bảo công trình được xây dựng đúng phép, được hoàn công sau xây dựng. Khi điều chỉnh giấy phép nhà ở riêng lẻ, chủ đầu tư cần đánh giá đầy đủ các yếu tố được điều chỉnh nhằm đảm bảo thực hiện mục đích xây dựng công trình, hạn chế những sai phạm, tranh chấp trong quá trình xây dựng.
Dịch vụ Điều chỉnh giấy phép nhà ở riêng lẻ

Văn phòng Luật sư Tô Đình Huy cung cấp Dịch vụ Điều chỉnh giấy phép nhà ở riêng lẻ theo quy định hiện hành, gồm những công việc cụ thể sau:
-          Tư vấn quy định pháp luật, điều kiện, các trường hợp được điều chỉnh giấy phép xây dựng;
 
-          Tìm hiểu nhu cầu khách hàng; xác định các yêu cầu, điều kiện điều chỉnh theo tình hình thực tế: vấn đề quy hoạch, vấn đề diện tích xây dựng, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng theo quy định;
 
-          Tư vấn yêu cầu về sửa chữa, cải tạo: thành phần, kết cấu được sửa chữa, cải tạo; yêu cầu đối với đơn vị thi công; thời gian thực hiện;
 
-          Tư vấn về hồ sơ, giấy tờ, thủ tục và cơ quan có thẩm quyền cấp phép, điều chỉnh giấy phép; kiểm tra tính pháp lý hồ sơ khách hàng cung cấp, tư vấn bổ sung hồ sơ giấy tờ phù hợp;
 
-          Tư vấn, hỗ trợ khách hàng chuẩn bị hồ sơ; liên hệ nộp hồ sơ, làm việc với cơ quan có thẩm quyền;
 
-          Theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ, đảm bảo thời gian theo quy định;
 
-          Nhận kết quả giải quyết;
 
Hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy phép xây dựng:
+ Đơn đề nghị Điều chỉnh giấy phép xây dựng theo mẫu tại;
+ Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp;
+ Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ thiết kế mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt bộ phận, hạng Mục công trình đề nghị Điều chỉnh tỷ lệ 1/50 - 1/200. Đối với trường hợp yêu cầu phải được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thì phải nộp kèm theo báo cáo kết quả thẩm định thiết kế;
- Trường hợp thiết kế xây dựng của công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định, các bản vẽ thiết kế quy định tại Điểm này là bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp các bản vẽ thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định.
- Nội dung giấy phép xây dựng Điều chỉnh được ghi trực tiếp vào giấy phép xây dựng đã cấp hoặc ghi thành Phụ lục riêng và là bộ phận không tách rời với giấy phép xây dựng đã được cấp
Bạn muốn tìm hiểu thêm các vấn đề liên quan. Hãy tham khảo các bài viết khác tại website hoặc gọi tổng đài tư vấn 1900 6279 để được luật sư tư vấn trực tiếp, hoặc hẹn luật sư gọi 097 88 456 17.