Khai nhận di sản có yếu tố nước ngoài

Khai nhận di sản có yếu tố nước ngoài
Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có thể khai nhận di sản thừa kế là nhà đất tại Việt Nam khi đáp ứng các điều kiện quy định. Việc khai nhận di sản có yếu tố nước ngoài được thực hiện khá phức tạp, đáp ứng các điều kiện chặt chẽ. Tìm hiểu, được tư vấn các quy định về thừa kế nhà đất tại Việt Nam là hoạt động cần thiết giúp các chủ thể thực hiện tốt các quyền của mình.
 Văn phòng Luật sư Tô Đình Huy tư vấn Khai nhận di sản có yếu tố nước ngoài theo quy định hiện hành, với đa dạng và đầy đủ các nội dung:
 
-         Tư vấn quy định pháp luật dân sự về thừa kế, quy định pháp luật đất đai, quyền đối với nhà đất của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài;
 
-         Tiếp nhận thông tin khách hàng, đưa ra các căn cứ pháp lý về điều kiện nhận di sản thừa kế, hình thức nhận di sản thừa kế, trường hợp được cấp Giấy chứng nhận chủ quyền nhà đất;
 
-         Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận, tư vấn khai nhận tài sản là giá trị quyền sử dụng đất, giá trị nhà;
 
-         Tư vấn chuyển nhượng đất thừa kế, chuyển tiền ra nước ngoài;
 
-         Tư vấn thủ tục xác nhận có nguồn gốc là người Việt Nam; Tư vấn thủ tục đứng tên trên tài sản thừa kế;
 
-         Tư vấn thủ tục người nước ngoài ủy quyền cho người Việt Nam đi khai nhận di sản thừa kế;
 
-         Tư vấn quy định về thuế, phí, lệ phí liên quan;
 
-         Tư vấn luật về quyền thừa kế không phụ thuộc di chúc, chia tài sản thừa kế không phụ thuộc di chúc; Thủ tục kê khai di sản thừa kế (tài sản thừa kế) đối với tài sản là đồng sở hữu, tài sản chung vợ chồng; Thủ tục kê khai di sản thừa kế (tài sản thừa kế) có người nước ngoài;
 
-         Tư vấn cách thức phân chia thừa kế theo quy định trong trường hợp có di chúc, không có di chúc;
 
Bạn muốn tìm hiểu thêm các vấn đề liên quan. Hãy tham khảo các bài viết khác tại website hoặc gọi tổng đài tư vấn 1900 6279 để được luật sư tư vấn trực tiếp, hoặc hẹn luật sư gọi 097 88 456 17.