Tư vấn nhận thừa kế nhà đất

Tư vấn nhận thừa kế nhà đất
Di sản thừa kế nhà đất là tài sản có giá trị cao. Nhận thừa kế nhà đất không đơn giản là các thủ tục hành chính, người có quyền nhận tài sản cần hiểu rõ quy định liên quan nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mình. Trong trường hợp có nhiều người cùng thừa kế hoặc giá trị tài sản lớn, người thừa kế cần được tư vấn nhận thừa kế nhà đất.
Văn phòng Luật sư Tô Đình Huy cung cấp dịch vụ Tư vấn nhận thừa kế nhà đất gồm:
-          Tư vấn pháp luật dân sự về thừa kế, đất đai; thừa kế có di chúc, thừa kế theo pháp luật;
 
-          Xem xét, đánh giá tính pháp lý của di chúc, hồ sơ nhân thân của người thừa kế;
 
-          Xác định tính pháp lý của di sản nhà đất;
 
-          Tư vấn quyền, phần quyền thừa kế của người thuộc diện thừa kế, hàng thừa kế; xác định quyền thừa kế của khách hàng, xác định quyền của người thừa kế là Việt kiều;
 
-          Tư vấn, hướng dẫn thỏa thuận phân chia di sản thừa kế; các nội dung thỏa thuận cần làm rõ, ghi nhận cụ thể nhằm hạn chế tối đa những tranh chấp, phù hợp nguyện vọng và đảm bảo quyền lợi các bên;
 
-          Tư vấn hướng giải quyết các tranh chấp về thừa kế, các chứng cứ, chứng minh cho quyền thừa kế của khách hàng;
 
-          Tư vấn thủ tục nhận tài sản nhà đất: Khai nhận di sản hoặc thỏa thuận phân chia di sản;
 
-          Tư vấn hồ sơ, giấy tờ cần thiết, cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhận di sản;
 
-          Tư vấn pháp lý về thủ tục sang tên, cấp Giấy chứng nhận cho nhà đất nhận thừa kế;
 
-          Cung cấp dịch vụ thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận.
Bạn muốn tìm hiểu thêm các vấn đề liên quan. Hãy tham khảo các bài viết khác tại website hoặc gọi tổng đài tư vấn 1900 6279 để được luật sư tư vấn trực tiếp, hoặc hẹn luật sư gọi 097 88 456 17.