Nhận ủy quyền khởi kiện giải quyết tranh chấp nhà đất

Nhận ủy quyền khởi kiện giải quyết tranh chấp nhà đất
Văn phòng luật sư Tô Đình Huy sẽ nhận ủy quyền để thay mặt khách hàng trực tiếp nộp đơn khởi kiện và tham gia giải quyết toàn bộ công việc cho đến khi vụ việc tranh chấp, khởi kiện kết thúc, giúp khách hàng hạn chế rủi ro, tiết kiệm thời gian, bảo vệ quyền lợi một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Nội dung ủy quyền khởi kiện giải quyết tranh châp
1.    Khách hàng sẽ ủy quyền cho luật sư thay mặt trực tiếp giải quyết toàn bộ công việc cho đến khi vụ việc tranh chấp, khiếu kiện kết thúc, theo quy trình dưới đây.
2.    Nghiên cứu hồ sơ pháp lý của vụ việc tranh chấp.
3.    Vận dụng quy định của pháp luật hiện hành để phân tích đánh giá những vấn đề pháp lý của vụ việc, tư vấn giải pháp thực hiện, tiến trình thực hiện, dự báo các chi phí và cảnh báo các rủi ro, khó khăn khi thực hiện.
4.    Tư vấn pháp luật, tham gia đàm phán, soạn thảo đơn khởi kiện, đơn khiếu nại và văn bản pháp lý cần thiết khác.
5.    Chuẩn bị hồ sơ pháp lý, đại diện cho khách hàng làm việc với đối tác, Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.
6.      Tham gia với tu cách luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho khách hàng tại Tòa án.