Cấp sổ hồng cho đất quân đội

Gia đình tôi có mua một thửa đất thuộc đất quân đội từ năm 1994 bằng giấy tờ viết tay của một gia đình được quyết định cấp đất, nhưng gia đình này lại không phải gia đình quân nhân mà chỉ là người thuê đất trong khu đất quân đội, sau nay do ở lâu dài trên mảnh đất đó nên họ đã mua mảnh đất đó của đơn vị quân đội và được đơn vị quân đội này cấp quyết định phân đất. Vậy tôi hỏi gia đình tôi co được cấp quyền sử dụng đất hay không? Mà nếu được cấp thì cần phải làm những thủ tục gì? Rất mong được tư vấn của quý công ty. Trân trọng cảm ơn!
Theo quy định tại điều
83, khoản 6 nghị định 181/2004/ND-CP hướng dẫn thi hành luật đất đai.
6. Đất do các đơn vị vũ
trang nhân dân đang sử dụng nhưng không thuộc quy hoạch sử dụng đất vào mục
đích quốc phòng, an ninh đã được xét duyệt thì phải bàn giao cho địa phương
quản lý.
Đối với diện tích đất do
hộ gia đình cán bộ, chiến sỹ thuộc đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng làm nhà ở
phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt thì người sử dụng
đất ở được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và phải thực hiện nghĩa vụ tài
chính theo quy định của pháp luật.
Người chuyển nhượng QSDĐ đất cho gia
đình bạn không phải là hộ gia đình cán bộ, chiến sĩ nên không thuộc đối tượng
điều chỉnh của quy định nói trên. Do đó, về nguyên tắc, gia đình của bạn không
được cấp giấy chứng nhân quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) theo quy định nói trên. Tuy
vậy, gia đình bạn có thể được cấp GCNQSDĐ theo quy định tại khoản 6 Điều 50 Luật
đất đai 2003:
6. Hộ gia đình,
cá nhân đang sử dụng đất không có các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều
này nhưng đất đã được sử dụng từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày Luật
này có hiệu lực thi hành, nay được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác
nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét
duyệt đối với nơi đã có quy hoạch sử dụng đất thì được cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất và phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của Chính phủ.
Thủ tục để được cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất: Bạn căn cứ Điều 11 Nghị định 88/2009/NĐ-CP về việc cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
– Hồ sơ gồm: Đơn xin cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất và giấy tờ mua bán mảnh đất đó.
– Nộp hồ sơ tại :
TH1: Mảnh đất đó ở phường: Nộp tại Văn
phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng tài nguyên và môi trường cấp huyện
TH2: Mảnh đất đó ở xã, thị trấn: Nộp
hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng tài nguyên và môi trường
cấp huyện hoặc UBND xã, thị trấn
Trong thời hạn không quá 50 ngày làm
việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền sẽ giải quyết thủ tục cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bạn.