Sử dụng đất lúa để nuôi cá

Hộ bà Trần Thị Bích L được UBND huyện T cấp 0,5 héc ta đất trồng lúa. Diện tích đất này thường xuyên bị ngập úng, rất khó sản xuất lúa nên bà L đã tự ý thuê nhân công đến đào thành hồ để nuôi cá. Hỏi: Hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa sang nuôi trồng thủy sản của bà L sẽ bị xử phạt như thế nào?
Theo Điểm b, khoản 2, Điều 6 Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai quy định xử phạt đối với hành vi chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép như sau: Phạt tiền từ trên 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0 ,5 héc ta đến dưới 03 héc ta đối với hành vi chuyển mục đích sử dụng sang đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối.
Tại Khoản 4 điều này còn quy định biện pháp khắc phục hậu quả như sau:
“a) Buộc khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm đối với hành vi quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều này;
b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi
phạm quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều này”.
Như vậy, hành vi của bà L sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng và bị buộc khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm, nộp lại số thu lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.