Thế nào là hành vi chứa mại dâm?

Chị H có căn hộ cho thuê nhưng chị không biết người thuê căn hộ của mình đã sử dụng căn hộ làm địa điểm bán dâm. Có người nói việc chị H cho thuê căn hộ như vậy vẫn bị coi là tội chứa mại dâm. Xin hỏi thế nào là chứa mại dâm ? Hành vi của chị H có phải là chứa mại dâm không?
Văn phòng luật sư Tô Đình Huy trả lời:
Theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Pháp lệnh phòng, chống mại dâm thì chứa mại dâm là hành vi sử dụng, thuê, cho thuê hoặc mượn, cho mượn địa điểm, phương tiện để thực hiện việc mua dâm, bán dâm và đây là một trong những hành vi vi phạm pháp luật bị nghiêm cấm.
Cho thuê, cho mượn địa điểm, phương tiện để hoạt động mại dâm là hành vi của tổ chức, cá nhân có quyền quản lý, chiếm hữu, sử dụng hoặc định đoạt tài sản mà cho thuê, cho mượn để hoạt động mại dâm.
Trường hợp chị H cho thuê căn hộ thuộc quyền quản lý, chiếm hữu, sử dụng, định đoạt của mình nhưng không biết mục đích của người thuê căn hộ là để sử dụng vào hoạt động bán dâm nên hành vi của chị H không phải là chứa mại dâm.