Dịch vụ khai nhận thừa kế đất và nhà ở

Dịch vụ khai nhận thừa kế đất và nhà ở
Thừa kế quyền sử dụng đất và nhà ở là việc chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà của người chết sang cho người thừa kế theo di chúc hoặc theo quy định pháp luật. Văn phòng luật sư Tô Đình Huy cung cấp dịch vụ thực hiện các thủ tục thừa kế, khai nhận thừa kế, đại diện tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các tranh chấp thừa kế và các thủ tục liên quan đến thừa kế quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở.
Văn phòng Luật sư Tô Đình Huy cung cấp dịch vụ liên quan đến thủ tục khai nhận di sản thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở với các công việc cụ thể như sau:
  • Tư vấn khái quát quy định pháp luật về thừa kế;
  • Tiếp nhận hồ sơ, thông tin và đưa ra ý kiến về tính pháp lý của di sản là nhà đất;
  • Tư vấn quy định pháp luật về đất đai, nhà ở và các thủ tục cần thực hiện trước khi thực hiện khai nhận di sản;
  • Đánh giá tính hợp pháp của di chúc, nếu có;
  • Tư vấn quy định về khai nhận, phân chia di sản là nhà, đất theo pháp luật;
  • Tư vấn trình tự, thủ tục thực hiện khai nhận di sản và sang tên nhà đất;
  • Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, hỗ trợ soạn thảo các văn bản để thực hiện khai nhận di sản;
  • Tư vấn quy định về thuế, phí liên quan đến việc khai nhận di sản và phương án có lợi cho khách hàng tùy thuộc vào hồ sơ;
  • Xác định cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến thừa kế;
  • Hỗ trợ khách hàng thủ tục khai nhận di sản và đại diện nộp hồ sơ, nhận kết quả hồ sơ đăng bộ nhà đất.
Chúng tôi tư vấn và nhận hồ sơ tại nhà đối với khách hàng sử dụng dịch vụ các quận nội thành Thành phố Hồ Chí Minh.
Bạn muốn tìm hiểu thêm các vấn đề liên quan. Hãy tham khảo các bài viết khác tại website hoặc gọi tổng đài tư vấn 1900 6279 để được luật sư tư vấn trực tiếp, hoặc hẹn luật sư 097 88 456 17 (Ls Huy) 0909160684 (Ls Phụng).