Sử dụng sai mục đích đất có bị thu hồi đất không?

Hỏi: Tôi là chủ của một doanh nghiệp tại, tôi được UBND tỉnh cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, thời hạn thuê 50 năm, mục đích sử dụng vào làm trụ sở làm việc và các hạng mục phụ trợ. vì điều kiện khó khăn của doanh nghiệp nên tôi đã cho một số trường hợp là người lao động, hộ kinh doanh thuê lại một số phòng để làm nơi ở và làm việc. Vừa qua sau khi cơ quan tài nguyên và môi trường tiến hành kiểm tra tình hình sử dụng đất của doanh nghiệp và kết luận là sử dụng sai mục đích. Tôi xin hỏi với hành vi sử dụng đất sai mục đích như cơ quan tài nguyên và môi trường đã kết luận thì phần đất đã thuê của tôi có bị nhà nước thu hồi không. xin quý Sở xem xét trả lời. Chân thành cám ơn!
Đáp: Về mặt nguyên tắc, Doanh nghiệp của bạn đã vi phạm pháp luật đất đai "sử dụng đất sai mục đích - cho thuê lại làm nơi ở và nơi làm việc" thì Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 và bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định 102/NĐ-CP ngày 10/11/2016 của Chính phủ quy định. Tuy nhiên tùy theo mức độ vi phạm và việc tự giác khắc phục hành vi vi phạm, Đoàn thanh tra có thể xem xét trình UBND tỉnh cho phép Doanh nghiệp tiếp tục thực hiện dự án.