Tư vấn luật nhà đất| Dịch vụ nhà đất

Trung tâm thông tin dịch vụ pháp lý nhà đất là dịch vụ chuyên sâu và chuyên biệt trong lĩnh vực tư vấn thủ tục hành chính về nhà - đất, tranh chấp nhà - đất. Các dịch vụ cơ bản cơ bản mà Trung tâm thông tin dịch vụ pháp lý nhà đất cấp gồm: Dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dịch vụ đăng ký biến động nhà - đất, tư vấn thủ tục phê duyệt dự án, tư vấn tranh chấp đất đai, tư vấn thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng, giải quyết tranh chấp nhà đất, thừa kế nhà đất...
  

 LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM
1. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 

- Tư vấn trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
- Lập hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- Tư vấn kê khai thuế, lệ phí trước bạ.
- Xin xác nhận tình trạng thửa đất.
- Xin trích lục bản đồ địa chính thửa đất
  
2. Đăng ký biến động nhà- đất
 
- Tư vấn thủ tục chuyển nhượng, tặng cho một phần nhà- đất.
- Tư vấn thủ tục chuyển nhượng, tặng cho toàn bộ nhà - đất.
- Tư vấn chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
- Tư vấn xóa nợ thuế, xóa thế chấp trên giấy CN quyền sử dụng đất
- Tư vấn cấp đổi, cấp lại giấy CNQSD đất.
- Tư vấn thủ tục tách thửa, hợp thửa đất.
- Tư vấn thủ tục đăng ký biến động nhà mới xây.
- Lập hồ sơ đăng ký biến động nhà - đất.
- Thiết lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất.
- Tư vấn soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê, tặng cho quyền sử dụng đất.
- Tư vấn lập di chúc hợp pháp.
- Tư vấn thủ tục khai nhận di sản thừa kế.
- Xin xác nhận tình trạng hôn nhân.
- Tư vấn phân chia tài sản.
- Soạn thảo đơn từ, văn bản thỏa thuận.

  3. Phê duyệt dự án
 
- Tư vấn thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án các cấp.
- Lập hồ sơ xin phê duyệt dự án.
- Tư vấn thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dự án
- Tư vấn thủ tục chuyển nhượng đất đai dự án
 
 4. Thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư
 
- Tư vấn thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Soạn thảo đơn thư khiếu nại.
- Đại điện thỏa thuận với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đòi bồi thường.
- Kiểm tra, đánh giá cách thức bồi thường, mức độ bồi thường.
  
5. Thủ tục giả quyết tranh chấp đất đai
 
- Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai
- Nghiên cứu hồ sơ, lập phương án giải quyết tranh chấp
- Đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đương sự.
- Đại diện hòa giải giữa các bên.
  
6. Đo đạc địa chính, xác minh quy hoạch, trích lục bản đồ
 
- Tư vấn thủ tục xin trích lục bản đồ, hồ sơ thửa đất.
- Soạn thảo đơn từ xin trích lục hồ sơ thửa đất.
- Xin trích lục bản đồ, hồ sơ thửa đất

 

 
Mọi vướng mắc về vấn đề pháp lý liên quan đến pháp luật các lĩnh vực pháp luật các anh/chị có thể liên hệ qua số 0909 160684 (Ls Phụng) hoặc 097 88 456 17 (Ls Huy) để hẹn gặp luật sư và báo phí dịch vụ. Chúng tôi tư vấn và nhận hồ sơ tại nhà đối với khách hàng sử dụng dịch vụ các quận nội thành TP.HCM