Tư vấn luật nhà đất| Dịch vụ nhà đất

Soạn thảo hợp đồng tặng cho nhà đất

Soạn thảo hợp đồng tặng cho nhà đất

Việc soạn thảo hợp đồng tặng cho nhà đất có thể thực hiện tại tổ chức công chứng hoặc sử dụng các biểu mẫu sẵn có, song chỉ đảm bảo về mặt thủ tục mà nội dung hợp đồng chưa được các bên chú trọng. Do đó nhiều rủi ro pháp lý có thể phát sinh, việc ghi nhận rõ ràng và đầy đủ quyền, nghĩa vụ giữa các bên, khi soạn thảo hợp đồng tặng cho nhà đất là vô cùng cần thiết.

Đăng lúc: 30-01-2018 09:25:12 PM | Đã xem: 27 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Xin cấp giấy chứng nhận , Tư vấn nhà đất
Tư vấn soạn thảo Hợp đồng cho thuê nhà

Tư vấn soạn thảo Hợp đồng cho thuê nhà

Với nhu cầu gia tăng về chỗ ở nêu nhu cầu thuế nhà cũng tăng theo. Tuy nhiên việc thuê nhà lại được thực hiện theo hợp đồng có sẵn của chủ nhà, không đảm bảo được toàn vẹn quyền và lợi ích của các bên khi có tranh chấp phát sinh. Giao dịch liên quan đến nhà ở hiện được pháp luật điều chỉnh khá chặt chẽ, nên việc soạn thảo Hợp đồng cho thuê nhà cần có sự tham gia tư vấn, hỗ trợ của các chuyên gia pháp lý để đảm bảo hiệu lực hợp đồng cũng như quyền và lợi ích của các bên.

Đăng lúc: 14-12-2017 03:10:40 AM | Đã xem: 43 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tư vấn nhà đất
Tư vấn soạn thảo Hợp đồng cho thuê đất

Tư vấn soạn thảo Hợp đồng cho thuê đất

Hiện nay, các điều kiện kinh tế xã hội có sự chuyển biến khá nhanh, kéo theo các nhu cầu về bất động sản cũng tăng lên nhanh chóng, việc người sử dụng đất tiến hành cho thuê đất trở nên khá phổ biến. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của các bên, việc thuê đất phải được thực hiện qua Hợp đồng thuê đất, ngoài ra việc thuê đất đòi hỏi người sử dụng đất phải đáp ứng các điều kiện luật định do quyền sử dụng đất là một đối tượng khá đặc thù. Thế nên, Hợp đồng cho thuê đất phải được soạn thảo cẩn thận và hợp pháp về cả nội dung lẫn hình thức.

Đăng lúc: 12-12-2017 10:51:59 PM | Đã xem: 42 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tư vấn nhà đất
Soạn thảo hợp đồng mua bán nhà

Soạn thảo hợp đồng mua bán nhà

Việc soạn thảo hợp đồng mua bán nhà có thể thực hiện tại tổ chức công chứng hoặc sử dụng các biểu mẫu sẵn có, song chỉ đảm bảo về mặt thủ tục mà nội dung hợp đồng chưa được các bên chú trọng. Nhằm hạn chế các tranh chấp, ghi nhận rõ ràng và đầy đủ quyền, nghĩa vụ giữa các bên, khi soạn thảo hợp đồng mua bán nhà, cần có sự tham vấn, hỗ trợ từ chuyên gia pháp lý.

Đăng lúc: 13-11-2017 10:58:38 AM | Đã xem: 64 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tư vấn nhà đất
Dịch vụ tư vấn hợp đồng nhà đất

Dịch vụ tư vấn hợp đồng nhà đất

Hợp đồng nhà đất và băn bản thể hiện sự chuyển giao quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các tài sản khác gắn liền với đất. Đây là loại hợp đồng mang tính đặc thù, thế nên việc soạn thảo, giao kết hợp đồng phải trải qua một trình tự nhất định để đảm bảo tính pháp lý của Hợp đồng, cũng như đảm bảo được quyền lợi của các bên tham gia cũng như hạn chế các rủi ro phát sinh. Văn phòng Luật sư Tô Đình Huy cung cấp dịch vụ tư vấn Hợp đồng nhà đất, bao gồm các công việc sau

Đăng lúc: 19-10-2017 03:28:14 AM | Đã xem: 70 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tư vấn nhà đất
Tư vấn Soạn thảo hợp đồng đặt cọc mua bán nhà

Tư vấn Soạn thảo hợp đồng đặt cọc mua bán nhà

Pháp luật hiện hành không buộc hợp đồng đặt cọc mua bán nhà phải được công chứng, chứng thực. Song đây là hợp đồng quan trọng khi bắt đầu giao dịch, hợp đồng đặt cọc cần được soạn thảo chặt chẽ, đảm bảo đầy đủ các nội dung, định hướng ký kết hợp đồng chính thức. Nhằm đạt được thỏa thuận có lợi cho các bên trong giao dịch, hợp đồng đặt cọc mua bán nhà cần được tư vấn từ chuyên gia pháp lý.

Đăng lúc: 22-07-2017 12:10:05 AM | Đã xem: 253 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Xin cấp giấy chứng nhận , Tư vấn nhà đất
Tư vấn thế chấp bất động sản

Tư vấn thế chấp bất động sản

Sử dụng nhà đất bảo đảm các khoản vay là giao dịch phổ biến. Giao dịch bảo đảm này thường được thực hiện dưới hình thức thế chấp thông qua hợp đồng thế chấp nhà đất. Thế chấp tài sản sẽ hạn chế một số quyền của chủ sở hữu, chủ sử dụng tài sản. Vì vậy, trước khi quyết định đưa nhà đất vào bảo đảm nghĩa vụ, chủ tài sản cần tìm hiểu các quy định pháp luật liên quan nhằm bảo vệ quyền lợi, hạn chế phát sinh tranh chấp.

Đăng lúc: 20-07-2017 12:04:28 AM | Đã xem: 83 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tư vấn nhà đất
Tư vấn bồi thường hỗ trợ tái định cư

Tư vấn bồi thường hỗ trợ tái định cư

Khi thu hồi đất của người sử dụng đất hợp pháp, Nhà nước thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhằm hỗ trợ người sử dụng đất. Hoạt đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là vấn đề trọng yếu, cần phải thực hiện đúng quy định nhằm bảo đảm quyền lợi của người sử dụng đất. Khi bị thu hồi đất, người dân cần được tư vấn về điều kiện bồi thường, phương thức bồi thường và các vấn đề pháp lý liên quan.

Đăng lúc: 06-07-2017 10:31:17 PM | Đã xem: 201 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Xin cấp giấy chứng nhận , Tư vấn nhà đất
Tư vấn mua bán nhà ở cho người nước ngoài

Tư vấn mua bán nhà ở cho người nước ngoài

Pháp luật bất động sản Việt Nam đã hình thành khung pháp lý về mua bán nhà ở cho người nước ngoài tại Việt Nam. Đây là cơ chế thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài làm việc, đầu tư tại Việt Nam. Đồng thời, cá nhân, tổ chức nước ngoài là đối tượng khách hàng tiềm năng đối với các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên, đây vẫn là một vấn đề pháp lý mới mẻ, việc triển khai thực hiện cần vận dụng tốt quy định pháp luật.

Đăng lúc: 04-07-2017 12:51:41 AM | Đã xem: 216 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Xin cấp giấy chứng nhận , Tư vấn nhà đất
Soạn thảo hợp đồng nhà đất

Soạn thảo hợp đồng nhà đất

Các giao dịch về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất rất đa dạng. Mỗi giao dịch nhất định sẽ xác lập hợp đồng nhà đất khác nhau cùng những điều kiện về hình thức, nội dung cụ thể. Hợp đồng nhà đất cần được soạn thảo chặt chẽ, tuân thủ quy định pháp luật nhằm đảm bảo giá trị pháp lý và mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng.

Đăng lúc: 03-07-2017 11:42:40 AM | Đã xem: 218 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Xin cấp giấy chứng nhận , Tư vấn nhà đất
Tư vấn thế chấp nhà đất

Tư vấn thế chấp nhà đất

Thế chấp nhà đất là biện pháp giao dịch bảo đảm. Hoạt động thế chấp nhà đất thông thường gắn với hoạt động vay tín dụng. Chủ sở hữu tài sản thế chấp sẽ hạn chế một số quyền đối với tài sản trong thời gian thế chấp. Các vấn đề pháp lý trong hoạt động thế chấp nhà đất cần được xem xét chi tiết nhằm đảm bảo quyền lợi của các bên trong giao dịch.

Đăng lúc: 28-06-2017 12:27:32 PM | Đã xem: 225 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Xin cấp giấy chứng nhận , Tư vấn nhà đất
Tư vấn hồ sơ thuê đất

Tư vấn hồ sơ thuê đất

Thuê đất là hình thức nhận quyền sử dụng đất trực tiếp từ Nhà nước thông qua hồ sơ thuê đất, hợp đồng thuê đất. Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế là chủ thể được thuê đất nhằm tiến hành các dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh. Khi lập hồ sơ thuê đất cần nắm vững cơ sở pháp lý về hoạt động cho thuê đất nhằm đảm bảo đạt được mục đích mà doanh nghiệp hướng đến.

Đăng lúc: 26-06-2017 11:06:58 PM | Đã xem: 206 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Xin cấp giấy chứng nhận , Tư vấn nhà đất
Tư vấn cho thuê lại đất

Tư vấn cho thuê lại đất

Cho thuê lại đất là giao dịch phát sinh trên cơ sở đã xác lập hợp đồng thuê đất, người sử dụng đất thuê có quyền cho chủ thể khác thuê lại phần đất đang sử dụng. Giá trị pháp lý của giao dịch cho thuê lại quyền sử dụng đất, yêu cầu về trình tự thủ tục là khác nhau trong từng trường hợp cụ thể. Các chủ thể khi có nhu cầu cho thuê lại đất cần nắm bắt các quy định nhằm xác lập giao dịch hợp pháp, quyền lợi được đảm bảo.

Đăng lúc: 22-06-2017 12:49:19 AM | Đã xem: 229 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Xin cấp giấy chứng nhận , Tư vấn nhà đất
Tư vấn mua bán nhà ở xã hội

Tư vấn mua bán nhà ở xã hội

Phát triển nhà ở xã hội là hình thức kinh doanh bất động sản được Nhà nước chú trọng triển khai. Các dự án nhà ở xã hội nhận được những chính sách hỗ trợ đặc thù, đồng thời hướng đến một số chủ thể được mua nhất định. Chính vì sự khác biệt so với các hoạt động mua bán nhà đất khác mà các bên trong giao dịch mua bán nhà ở xã hội cần lưu ý đến các vấn đề pháp lý liên quan.

Đăng lúc: 20-06-2017 04:53:28 AM | Đã xem: 105 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tư vấn nhà đất
Dịch vụ sao lục hồ sơ nhà đất

Dịch vụ sao lục hồ sơ nhà đất

Hồ sơ nhà đất lưu giữ những loại giấy tờ quan trọng giúp xác định nguồn gốc nhà đất, là tài liệu quan trọng phục vụ các giao dịch bất động sản. Vì nhiều nguyên nhân khác nhau, các giấy tờ có thể bị thất lạc, hư hại nên không thể xác định rõ các thông tin tài sản. Sao lục hồ sơ nhà đất là một bước quan trọng nhằm có cơ sở tập hợp đầy đủ các thông tin, hỗ trợ thực hiện các giao dịch, thủ tục về nhà đất.

Đăng lúc: 14-06-2017 11:14:36 PM | Đã xem: 298 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Xin cấp giấy chứng nhận , Tư vấn nhà đất , Sao lục giấy phép
Tư vấn mua bán nhà đất an toàn

Tư vấn mua bán nhà đất an toàn

Ai cũng muốn có một giao dịch an toàn khi phải bỏ ra số tiền lớn để mua nhà đất. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ am hiểu để làm công việc đó. Điều đó dẫn đến nhiều rủi ro phát sinh trong quá trình giao dịch mua bán nhà đất. Đến với Văn phòng luật sư Tô Đình Huy - bạn sẽ tư vấn và hỗ trợ pháp lý liên quan giao dịch mua bán nhà đất nhằm loại trừ những rủi ro.

Đăng lúc: 08-09-2015 12:19:30 AM | Đã xem: 643 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tư vấn nhà đất
Dịch vụ soạn thảo hợp đồng đặc cọc mua bán nhà đất

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng đặc cọc mua bán nhà đất

Nhằm hạn chế những khuyết điểm và bảo đảm tính pháp lý, minh bạch và hạn chế tối đa những rủi ro trong giao dịch nhà đất, trong hợp đồng đặc cọc mua bán nhà đất. Văn phòng luật sư Tô Đình Huy cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật và soạn thảo hợp đồng đặt cọc và tư vấn một cách tốt nhất, hạn chế nhất định những rủi ro tốt nhất cho khách hàng.

Đăng lúc: 28-05-2014 03:42:20 AM | Đã xem: 1522 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tư vấn nhà đất
Dịch vụ soạn thảo hợp đồng bất động sản

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng bất động sản

Văn phòng luật sư Tô Đình Huy với đội ngũ chuyên viên pháp lý và các luật sư giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà đất thực hiện tư vấn và soạn thảo hợp đồng pháp lý cho khách khi đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán nhà đất. Chúng tôi sẽ tư vấn pháp luật về thủ tục mua bán nhà đất, các quy định về thuế, tham gia đàm phán, soạn thảo hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất, hợp đồng mua bán nhà đất, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất…

Đăng lúc: 24-03-2014 12:18:07 AM | Đã xem: 2534 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Xin cấp giấy chứng nhận , Tư vấn nhà đất
Luật sư tư vấn bồi thường giải phóng mặt bằng

Luật sư tư vấn bồi thường giải phóng mặt bằng

Vấn đề bồi thường giải phóng mặt bằng nhà đất của người dân là một vấn đề trọng yếu khi thực hiện việc giải phóng mặt bằng để thực hiện một dự án của Nhà nước. Làm sao để quyền lợi của người dân được đảm bảo, người dân có nhà đất bị giải phóng mặt bằng hoàn toàn có thế ủy quyền cho luật sư làm đại diện để đàm phán phương thức bồi thường, chiết tính bồi thường và các vấn đề khác liên quan đến quyền lợi của người có nhà đất bị giải phóng mặt bằng.

Đăng lúc: 25-05-2013 04:57:31 AM | Đã xem: 1076 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tư vấn nhà đất
Luật sư tư vấn luật nhà đất

Luật sư tư vấn luật nhà đất

Văn phòng luật sư Tô Đình Huy chuyên tư vấn, thực hiện các dịch vụ pháp lý và tham gia giải quyết các tranh chấp về đất đai, nhà ở, xây dựng, kinh doanh bất động sản, với các luật sư, luật gia, chuyên viên tư vấn sẵn sàng hỗ trợ Quý khách hàng một cách nhanh chóng, chuyên nghiệp và hiệu quả nhất.

Đăng lúc: 21-05-2013 09:53:17 PM | Đã xem: 1360 | Phản hồi: 1 | Chuyên mục: Tư vấn nhà đất
 
Mọi vướng mắc về vấn đề pháp lý liên quan đến pháp luật các lĩnh vực pháp luật các anh/chị có thể liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6279 để được tư vấn trực tiếp hoặc số 0909 160684 (Ls Phụng) để hẹn gặp luật sư và báo phí dịch vụ. Chúng tôi tư vấn và nhận hồ sơ tại nhà đối với khách hàng sử dụng dịch vụ các quận nội thành TP.HCM

Tư vấn luật trực tuyến

                        
     TƯ VẤN VÀ NHẬN HỒ SƠ TẠI NHÀ

                         

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 28
  • Hôm nay: 2461
  • Tháng hiện tại: 44022
  • Tổng lượt truy cập: 4162020

Thông tin liên hệ

VĂN PHÒNG TẠI  TP HỒ CHÍ MINH
Tầng lửng, Tòa nhà Kim Hoa Real, Số 441/15B Đường Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
Tel/Fax: 028. 35 126566 - 38 991104 
Di động: 0909 160684 - 0978845617
Email:  info@luatsuhcm.com

ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI

Tầng 18, Tòa nhà N105, Ngõ 105 Đường Nguyễn Phong Sắc, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Cell: 1900 6279
Email: lschinh@luatsuhcm.com

Quảng cáo