Tư vấn luật nhà đất| Dịch vụ nhà đất

Bạn đang ở chuyên mục Hỏi đáp pháp luật trực tuyến. Đây là chuyên mục tư vấn trực tuyến miễn phí phục vụ cộng đồng. Các câu hỏi gửi qua chuyên mục sẽ được các luật sư biên tập và đăng tải trên website chúng tôi. Các câu hỏi trình bày không rõ ý, sai chính tả sẽ bị từ chối. Bạn sẽ nhận được câu trả lời trong khoảng từ 2-5 ngày. Nếu cần trả lời khẩn cấp, vui lòng gọi tổng đài tư vấn 1900 6279. Xin cảm ơn!
......................................................................................................................................


In ra
Lưu bài này

Cập nhật thông tin khi tự nguyện hoàn trả đất

Câu hỏi:
Năm 1996 gia đình có làm đơn trả lại 360m2 đất soi bãi nhưng chưa chỉnh lý trên sổ bìa đỏ cấp năm 1996, hiện nay thửa đất đó đã được người khác thuê lại của Hợp Tác Xã cho thuê từ năm đó. Vậy gia đình tôi có xin lại được diện tích đất đó không, nếu không thì diện tích đất trong sổ bìa đỏ của gia đình thì phải thế nào? UBND xã ra thông báo thu hồi đất tại thời điểm giờ là đúng hay sai. Xin cảm ơn!
Trả lời:

Trả lời:

Theo thông tin bạn cung cấp, năm 1996 gia đình bạn làm đơn trả lại 360m2 đất soi bãi nhưng chưa chỉnh lý trên sổ bìa đỏ cấp năm 1996. Điều 26 Luật đất đai 1993 quy định như sau:

"Điều 26

Nhà nước thu hồi toàn bộ hoặc một phần đất đã giao sử dụng trong những trường hợp sau đây:

...

2- Người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất được giao;

..."

Như vậy, vào năm 1996 gia đình bạn tự nguyện làm đơn trả lại đất thì sẽ bị thu hồi một phần hoặc toàn bộ đất đã được giao. Tuy nhiên, gia đình bạn chưa nhận được quyết định thu hồi đất và vẫn chưa chỉnh lý thông tin ghi trên sổ đỏ. Hiện nay, thửa đất đó đã được người khác thuê lại của hợp tác xã.

Điều 16 Luật đất đai 2013 cũng quy định thì khi người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất, Nhà nước sẽ ra quyết định thu hồi đất. Như vậy, hiện tại nếu Nhà nước ra quyết định thu hồi đất với thửa đất đó của gia đình nhà bạn là đúng quy định nếu có giấy tờ thể hiện sự tự nguyện trả lại đất của gia đình bạn.

Nay gia đình bạn thực hiện thủ tục đính chính thông tin ghi trên sổ bìa đỏ theo quy định tại Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Khoản 3 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT như sau:

- Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đính chính Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp gồm có:

+ Đơn đề nghị đính chính đối với trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản phát hiện sai sót trên Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp; 

+ Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp. 

+ Chứng minh thư nhân dân bản sao có chứng thực.

+ Sổ hộ khẩu gia đình bản sao có chứng thực.

- Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

- Trường hợp đính chính mà người được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng có yêu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Văn phòng đăng ký đất đai trình cơ quan có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Ngày đăng: 21/08/2017 15:49:32 Ngày cập nhật: 21/08/2017 15:49:32 Tác giả: Trần Thị PhươngLuật Dương gia Luật Dương gia Luật Dương gia Luật Dương gia Luật Dương gia

Thu hồi đất khi người sử dụng đất làm đơn trả lại đất

Thu hồi đất khi người sử dụng đất làm đơn trả lại đất. Thủ tục đính chính thông tin ghi trên sổ bìa đỏ. Thời gian thực hiện thủ tục đính chính thông tin trên sổ đỏ.


Tóm tắt câu hỏi:

Năm 1996 gia đình có làm đơn trả lại 360m2 đất soi bãi nhưng chưa chỉnh lý trên sổ bìa đỏ cấp năm 1996, hiện nay thửa đất đó đã được người khác thuê lại của Hợp Tác Xã cho thuê từ năm đó. Vậy gia đình tôi có xin lại được diện tích đất đó không, nếu không thì diện tích đất trong sổ bìa đỏ của gia đình thì phải thế nào? UBND xã ra thông báo thu hồi đất tại thời điểm giờ là đúng hay sai. Xin cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty LUẬT DƯƠNG GIA. Với thắc mắc của bạn, Công ty LUẬT DƯƠNG GIA xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật đất đai 1993

Luật đất đai 2013

Nghị định 43/2014/NĐ-CP

Thông tư 24/2014/TT-BTNMT

2. Nội dung tư vấn:

Theo thông tin bạn cung cấp, năm 1996 gia đình bạn làm đơn trả lại 360m2 đất soi bãi nhưng chưa chỉnh lý trên sổ bìa đỏ cấp năm 1996. Điều 26 Luật đất đai 1993 quy định như sau:

"Điều 26

Nhà nước thu hồi toàn bộ hoặc một phần đất đã giao sử dụng trong những trường hợp sau đây:

...

2- Người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất được giao;

..."

Như vậy, vào năm 1996 gia đình bạn tự nguyện làm đơn trả lại đất thì sẽ bị thu hồi một phần hoặc toàn bộ đất đã được giao. Tuy nhiên, gia đình bạn chưa nhận được quyết định thu hồi đất và vẫn chưa chỉnh lý thông tin ghi trên sổ đỏ. Hiện nay, thửa đất đó đã được người khác thuê lại của hợp tác xã.

thu-hoi-dat-khi-nguoi-su-dung-dat-lam-don-tra-lai-dat

>>> Luật sư tư vấn thu hồi đất khi người sử dụng đất làm đơn trả lại đất: 1900.6568

Điều 16 Luật đất đai 2013 cũng quy định thì khi người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất, Nhà nước sẽ ra quyết định thu hồi đất. Như vậy, hiện tại nếu Nhà nước ra quyết định thu hồi đất với thửa đất đó của gia đình nhà bạn là đúng quy định nếu có giấy tờ thể hiện sự tự nguyện trả lại đất của gia đình bạn.

Nay gia đình bạn thực hiện thủ tục đính chính thông tin ghi trên sổ bìa đỏ theo quy định tại Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Khoản 3 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT như sau:

- Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đính chính Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp gồm có:

+ Đơn đề nghị đính chính đối với trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản phát hiện sai sót trên Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp; 

+ Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp. 

+ Chứng minh thư nhân dân bản sao có chứng thực.

+ Sổ hộ khẩu gia đình bản sao có chứng thực.

- Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

- Trường hợp đính chính mà người được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng có yêu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Văn phòng đăng ký đất đai trình cơ quan có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.


Bạn muốn tìm hiểu thêm các vấn đề liên quan. Hãy tham khảo các bài viết khác tại website chúng tôi hoặc gọi tổng đài tư vấn 1900 6279 để được luật sư tư vấn trực tiếp.

Nơi đặt câu hỏi
 
Mọi vướng mắc về vấn đề pháp lý liên quan đến pháp luật các lĩnh vực pháp luật các anh/chị có thể liên hệ qua số 0909 160684 (Ls Phụng) hoặc 097 88 456 17 (Ls Huy) để hẹn gặp luật sư và báo phí dịch vụ. Chúng tôi tư vấn và nhận hồ sơ tại nhà đối với khách hàng sử dụng dịch vụ các quận nội thành TP.HCM

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 517
  • Khách viếng thăm: 514
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 44646
  • Tháng hiện tại: 3445236
  • Tổng lượt truy cập: 33234274

Thông tin liên hệ

VĂN PHÒNG TẠI  TP HỒ CHÍ MINH
A-10-11 Centana Thủ Thiêm, số 36 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Q.2, Tp.Hồ Chí Minh
Tel/Fax: 028. 38 991104 - 35 126565
Di động: 0909 160684 - 0978845617
Email:  info@luatsuhcm.com

ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI

Tầng 18, Tòa nhà N105, Ngõ 105 Đường Nguyễn Phong Sắc, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Cell: 
 0967388898
Email: lschinh@luatsuhcm.com

Quảng cáo


Dịch vụ